Hans T LindellOm advokatbyrÄn

Advokat Hans T Lindell
Född: 1958
Advokat sedan: 1997
Utbildning och erfarenhet: jur kand vid Lunds Universitet, tingsmeritering vid Umeå tingsrätt, Åklagare i Umeå, jurist på patentbyrå i Malmö, delägare i advokatbyrå i Malmö, egen advokatverksamhet sedan juni 2007
Språk: Engelska och tyska

Jag erbjuder juridiskt biträde företrädesvis till företag och enskilda näringsidkare i alla förekommande affärsjuridiska frågor, inklusive domstolstvister, exempelvis frågor om avtals-, köp-, och hyresrätt, bolagsrätt och marknadsrätt, med specialisering på frågor angående varumärken, design, upphovsrätt och patent. Mitt internationella kontaktnät används för frågor som berör utlandet.

Org nr 556592-1979 Säte: Malmö